POLITIKA KVALITETA

  • Naše usluge i proizvodi potpuno zadovoljavaju zahteve propisa, standarda i očekivanja kupaca.
  • Vrhunski kvalitet se realizuje uz istovremeno sniženje troškova, povećanje efektivnosti, efikasnosti, produktivnosti i profita.
  • Menadžment kvaliteta je zadatak i odgovornost rukovodilaca svih nivoa i svakog zaposlenog.
  • Timski rad rukovodilaca i zaposlenih obezbeđuje besprekorno odvijanje svih poslovnih procesa.
  • Klima saradnje, poverenja i pripadnost firmi se zasniva na uključivanju zaposlenih u kreiranje i poboljšavanje poslovnih procesa, usluga i proizvoda.
  • Razvijanje svesti svakog zaposlenog o važnosti posla koji obavlja i načinu na koji doprinosi preduzeću
  • Planiranje, preventiva i poboljšavanja su prepoznatljiv stil rada u organizaciji.
  • Ko prestaje da bude bolji, prestaje da bude dobar – je izreka koja je osnov u realizaciji radnih aktivnosti svakog člana našeg kolektiva.
  • Usklađen održiv razvoj, zaštita čovekove okoline, štednja prirodnih resursa, bezbednost i zaštita zdravlja u toku rada predstavljaju obavezu rukovodstva i svih zaposlenih.
  • Sprovođenje ove politike i dostizanje nove organizacione kulture i kompetentnosti se podržava odgovarajućim programima obrazovanja, obuke i motivacije svih zaposlenih.